główny baner biegły rewident
A+ A A-

Oferta

Funkcjonuję na rynku biegłych rewidentów od początku utworzenia
w Polsce wolnego zawodu publicznego zaufania od 1991 roku. Wcześniej – jako dyplomowany biegły księgowy z legitymacją Ministerstwa Finansów (koniec lat 80-tych).
Posiadam zarejestrowaną działalność gospodarczą od października 1993 r. do nadal.
Oferuję Państwu interesujące merytorycznie, rzetelne, wiarygodne i uczciwe usługi oraz godziwie wycenione w zakresie:
1) rewizji finansowej sprawozdań finansowych i przeglądów,
2) doradztwa podatkowego
3) działalności szkoleniowej dotyczącej rachunkowości, rewizji finansowej
i podatkowej
4) wykonywania ekspertyz lub opinii ekonomiczno finansowych
5) świadczenia usług atestacyjnych (zaświadczających) i pokrewnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej
6) świadczenia usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów tj. Kodeksu Spółek Handlowych (wyceny akcji, udziałów, przekształcenia spółek osobowych w kapitałowe, fuzje, podziały spółek).

Nr rejestru – 831
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
Usługi Księgowo – Finansowe – Działalność gospodarcza
41-800 Zabrze, ul. Broniewskiego 12/47
Wpisany do ewidencji KIBR pod nr 404.